2e HHH-event Gerard van den Berg, Leugenacademie dinsdag 17 mei 2011

We maken de hele dag keuzes. Dit geldt voor je zakelijke en privéleven. De keuzes die je maakt, maak je op basis van de informatie, die je hebt over het bepaalde onderwerp. Hoe betrouwbaarder deze informatie is, des te betere keuzes kun je maken. Maar hoe waarheidsgetrouw is die informatie?


In deze workshop maak je kennis met de factoren waaruit je kunt opmaken of je gesprekspartner de waarheid spreekt of juist niet. Indien je in staat bent dit op een goede manier toe te passen, zal je betere beslissingen kunnen nemen. Je kunt met de kennis van deze avond bepalen of je klant of relatie meent wat hij zegt of dat hij dit alleen maar zegt om je niet te kwetsen of andere redenen. Specifiek is bijvoorbeeld dit interessant voor het management bij aanname-, voortgangs- en coachingsgesprekken van belang; is er nog iets wat nog niet gezegd wordt, waarmee beiden betere beslissingen kunnen nemen? In verkoopgesprekken kan deze vaardigheid en kennis in elke fase van doorslaggevend belang zijn.

Thema van dit event: Hoe helpt inzicht in verbale en non verbale communicatie om de waarheid te herkennen?

Het lezen van lichaamstaal geeft je een serieuze voorsprong in je communicatie en meer inzicht in de achtergronden van het menselijk doen en laten. In samenwerking met ‘De Leugenacademie’ organiseert Heart Selling daarom dit event. De Leugenacademie traint onder andere advocaten, rechters, sociale rechercheurs (bij uitkeringsinstanties) en ook verkopers om hun gesprekspartners te verleiden tot het spreken van de waarheid. Gerard van den Berg, directeur van de Leugenacademie, geeft deze workshop.

De Leugenacademie is specialist op het gebied van lichaamstaal en leugendetectie en trainen mensen in het detecteren van leugens in bijna alle vakgebieden.

Samenvatting van de lezing van Gerard van den Berg

HHH Event met de Leugenacademie

  1. Ja knikken, nee zeggen geeft een indicatie over wat we werkelijk geloven. Andersom ook.
  2. Mensen die iets te verbergen hebben, hebben de neiging een glas, kopje of een ander obstakel tussen zichzelf en de ander in te plaatsen.
  3. Mensen die zich ongemakkelijk voelen kijken naar de deur om daar te (vluchten/omdat ze betrapt kunnen worden? ik weet het niet meer).
  4. Als iemand één schouder optrekt is er een goede kans dat hij/zij iets verbergt.
  5. Met de armen over elkaar staan zegt niets over liegen of verbergen van informatie; men kan gewoon lekker zo staan.
  6. Oogpatronen zeggen niets over leugens.
  7. Ondervraging; verzin zelf een niet te missen stuk in het verhaal van de ander en suggereer dat dat de waarheid is. Gaat de ander erin mee dan liegt deze.
  8. Micro expressies geven basisemoties weer. Deze emoties zijn belangrijk om te herkennen. Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman
  9. Als iemand ‘leugen’reacties vertoont, ga dan naar een neutraal onderwerp. Verdwijnen de reacties, ga dan weer naar het schijnbaar heikele onderwerp. Als de reacties weer terugkomen, liegt deze persoon.
  10. Vertrouw erop dat je intuïtie altijd klopt en nooit liegt. Dus gebruik je verstand en bovenstaande 9 tips, maar volg je hart.