Bronnen: boeken, films en muziek

Fair sharing, maar onder voorwaarden:

Gebruik van Heart Selling®, Hart Selling® of de betreffende Heart Selling- of Hart Selling-materialen in brede zin, vallen onder de zogenaamde Creative Commons Copyright GelijkDelen-licentie. Gebruik van deze licentie betekent dat de gebruiker vrij is om:

  • Te delen: kopieren, distribueren en overdragen van materiaal en
  • Te remixen: aanpassen van het materiaal.

Onder de volgende voorwaarden:

  1. Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden i.c. Heart Selling.
  2. Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt, kan het daaruit ontstane werk uitsluitend worden verspreid krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie, een gelijksoortige of een compatible licentie.

Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden maar alleen met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

zie ook Creative Commons