Algemene voorwaarden en Privacy

Op deze pagina vind je alle informatie over de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Heart Selling. We vinden het belangrijk dat je weet hoe we met jouw gegevens omgaan en wat je rechten zijn.

In onze algemene voorwaarden lees je onder andere:

  • Onder welke voorwaarden jouw organisatie of jezelf onze producten en diensten kunt gebruiken.
  • Hoe je een bestelling kunt plaatsen en annuleren.
  • Hoe we omgaan met klachten en geschillen.

Naar de algemene voorwaarden: [Link naar algemene voorwaarden]

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt Heart Selling BV, gevestigd aan de Saturnusstraat 46 te 2132 HB Hoofddorp uit welke persoonsgegevens Heart Selling verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Algemeen

Heart Selling respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Heart Selling worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Heart Selling te maken hebben. Heart Selling houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Heart Selling legt in het kader van haar dienstverlening bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden zo goed mogelijk beveiligd tegen inbreuk door derden.

Heart Selling bewaart persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is, voor het verlenen van haar diensten en zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de gegevens vernietigd.

Heart Selling verwerkt gegevens wanneer iemand zich op haar website aanmeldt, zich registreert als klant,  zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruik maakt van haar diensten, of anderszins contact opneemt. Heart Selling verwerkt ook persoonsgegevens van deelnemers, die namens een opdrachtgever aan Heart Selling deelnemen aan een training of coach traject.

Medewerkers van Heart Selling raadplegen persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. ICT-leveranciers onderhouden en beheren de informatievoorziening. Een extern administratiekantoor verzorgt de boekhouding. Verder worden de noodzakelijke technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen.

Wanneer het, ondanks deze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt Heart Selling dat per omgaand bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

U heeft het recht om inzage te vragen in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Als Heart Selling de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. U kunt hierover met ons contact opnemen via het contactformulier op onze site www.heart-selling.nl. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door Heart Selling te laten corrigeren of te laten verwijderen. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. In dat geval zullen we u hierover gedetailleerd informeren.

Klachten

Heeft u klachten over de wijze waarop Heart Selling uw gegevens behandelt? Neem dan contact met ons op. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Scroll naar boven