Salesmanagement in 2027: Een roadmap voor succes

Hoe zou het zijn, als alles voorspelbaar was? Wordt het dan leuker of juist minder leuk? We leven in een roerige tijd met ontwikkelingen op diverse gebieden: economisch, sociaal-politiek, technologisch, ecologisch. Heel weinig lijkt voorspelbar en sommigen noemen deze tijd zelfs een ‘multi-crisis’ of ‘poly-crisis’.

De toestand in de wereld en visie op de toekomst

Ons Salesmanagement-expertpanel (van 15 Sr. Salesmanagement experts) heeft zomer 2023 met behulp van een DESTEP-analyse toch een strategische selectie gemaakt van factoren die de komende 2 jaar een significante impact hebben op salesmanagement en klantcontact. Van de zes DESTEP-factoren kozen zij Technologie (9,2 op 10), Ecologie (7,4 op 10) en Demografie (7,3 op 10) als de meest bepalende, waarbij onder andere de invloed van AI, generatieve AI, Web 3.0, klimaatverandering, vergrijzing en bevolkingsgroei werden benadrukt.

De overige drie factoren (Economie, Sociologie en Politiek/Juridisch) zijn ook belangrijk, maar hebben een lagere impact en minder urgentie.

Daarnaast voerden ze een interne analyse uit over organisaties in het algemeen, vanuit hun eigen ervaring en op basis van de Value Chain van Michael Porter. Ze identificeerden drie van de negen waardeprocessen, die een ‘grote impact’ hebben en ‘de komende 2 jaar’ bepalend zijn. Dit zijn: Technologische ontwikkeling, Marketing & Verkoop en Service (scores van respectievelijk 8,4, 8,1 en 8,1 op 10). 

De andere zes factoren van de Value Chain blijven belangrijk, want een organisatie kan niet zonder, maar ze hebben relatief een lagere impact en minder urgentie. 

Vooruitblik naar 2027

De combinatie en confrontatie van de externe en interne analyses leidde tot een aantal toekomstige ontwikkelingen. Het panel selecteerde vier Salesmanagement-trends voor de komende jaren:

  • Alle medewerkers ontwikkelen, professionaliseren en leiden met een duurzame en inclusieve-visie en focus op de 17 SDG’s en ESG,
  • Synergie maximaliseren tussen Verkoop, Marketing en Service om klantwaarde te verhogen,
  • Persoonlijk zakelijke relaties bouwen met behulp van Technologie, A.I. en data,
  • Meer stakeholders in de ecosystemen beter betrekken en mee samenwerken.

We hebben ook een blog geschreven over Salesmanagement van 1999 tot 2023 en deze kan je via de link lezen.

ChatGPT heeft bij onderdelen van dit artikel een bijdrage geleverd. En een uitgebreider artikel over de trends wordt opgenomen in de 7e druk van Salesmanagement, Noordhoff uitgevers (2024), Arnold Steenbeek & Gerbrand Rustenburg

Scroll naar boven